Privacybeleid

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgevens.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord op het moment dat u een afspraak maakt bij onze organisatie.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

  • Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen. Wij vragen alleen gegevens aan u die nodig zijn voor het leveren van goede zorg en gegevens die wij als vaccinatie-instelling wettelijk verplicht zijn aan u te vragen.
  • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze behandelovereenkomst ontstaat op het moment dat u een afspraak maakt in de laatste stap van het aanmeldingsproces.
  • Het versturen en verwerken van uw gegevens via onze website gebeurt middels een beveiligde verbinding met SSL-certificaat, waardoor de veiligheid van uw gegevens zoveel mogelijk gewaarborgd is.
  • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een casus waarbij overleg met een specialist uit het ziekenhuis nodig is. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
  • U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerkt hebben in te zien. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek per e-mail. U kunt uw verzoek richten aan info@vaccinatie-utrecht.nl.
  • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen. U kunt uw verzoek richten aan info@vaccinatie-utrecht.nl.
  • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
  • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief (zie hierboven).
  • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U kunt uw bezwaar per email verzenden aan info@vaccinatie-utrecht.nl.
  • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
  • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.