Klachtenregeling

Wij vinden het erg belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening!

Klachtenregeling

Mocht u toch een klacht hebben, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Wij vragen u dan uw klacht kenbaar te maken middels het klachtenformulier dat u bij de assistente aan de balie kunt verkrijgen. Dit kunt u invullen en vervolgens inleveren aan de balie. Uiteraard kunt u ook een e-mail sturen naar info@vaccinatie-utrecht.nl waarin u uw klacht beschrijft. Wij zullen uw klacht vervolgens in behandeling nemen en binnen een week contact met u opnemen over het vervolg. Het streven is om de klacht samen met u naar uw tevredenheid op te lossen.

Geschilleninstantie SKGE

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de landelijke geschilleninstantie Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE), waar Vaccinatie-utrecht.nl bij aangesloten is. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en bemiddelt tussen u en ons. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Als u er na bemiddeling door de klachtenfunctionaris toch niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.